'whois.dns.be', 'biz' => 'whois.neulevel.biz', 'com' => 'whois.opensrs.net', 'fr' => 'whois.nic.fr', 'info' => 'whois.afilias.info', 'net'=> 'whois.opensrs.net', 'nl' => 'whois.domain-registry.nl', 'org' => 'whois.publicinterestregistry.net', 'eu' => 'whois.eu', ); $whois = array( 'be' => 'FREE', 'biz' => 'Not found', 'com' => 'non-local domain', 'fr' => 'No entries', 'info' => 'NOT FOUND', 'net'=> ' non-local domain', 'nl' => 'is free', 'org' => 'NOT FOUND', 'eu' => 'FREE', ); $errno = ''; $errstr = ''; if($sock = fsockopen($servers[$tld], 43, $errno, $errstr, 5)){ fputs($sock, $domain.".".$tld."\r\n"); $output = ''; while(!feof($sock)) { $output .= fgets($sock, 128); } fclose($sock); if(strstr(strtolower($output), strtolower($whois[$tld]))){ return '1'; }else{ return '0'; } }else{ return '2'; } } function limittext($txt, $MaxLen){ if (strlen($txt) >= $MaxLen && $MaxLen != '0') { $txt = substr($txt, 0, $MaxLen - 3); $txt .= "..."; } return $txt; } function CheckMail($in) { return preg_match('/^([a-z0-9_-]+\.)*[a-z0-9_-]+@([a-z0-9_-]{2,}\.)+([a-z0-9_-]{2,})$/i', $in); } $HostQ = Url('H', 'NOTHING'); $DesQ = Url('D', 'NOTHING'); $GameQ = Url('G', 'NOTHING'); $NameQ = Url('N', 'NOTHING'); $VPSQ = Url('V', 'NOTHING'); $DomQ = Url('O', 'NOTHING'); $BackQ = Url('B', 'NOTHING'); $DesktQ = Url('E', 'NOTHING'); ?>
Dit is een automatisch gegenereerde mail die dient ter bevestiging van uw bestelling.
Deze is geplaatst op '.date('Y-m-d H:i:s').'.
Indien u dit niet hebt besteld, contacteer ons zo snel mogelijk!

Overzicht bestelling
'; if($_SESSION['ftw_bestelling'][0] == 'H'){ $Tekst .= 'Hosting: '.$Webhosting[$_SESSION['ftw_bestelling'][1]].'
Domeinnaam: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][2].'('.$Domeinnamen[$_SESSION['ftw_bestelling'][3]].')
Gebruikersnaam: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][4].'

'; }elseif($_SESSION['ftw_bestelling'][0] == 'D'){ $Tekst .= 'Webdesign: '.$Webdesign[$_SESSION['ftw_bestelling'][1]].'
Domeinnaam: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][2].'('.$Domeinnamen[$_SESSION['ftw_bestelling'][3]].')

'; }elseif($_SESSION['ftw_bestelling'][0] == 'G'){ $Tekst .= 'Gameserver: '.$Gameservers[$_SESSION['ftw_bestelling'][1]].'
Type: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][2].'
Slots: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][3].'
Servernaam: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][4].'
Wachtwoord: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][5].'
Rcon/FTP: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][6].'

'; }elseif($_SESSION['ftw_bestelling'][0] == 'N'){ $Tekst .= 'Domeinnaam: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][1].'('.$Domeinnamen[$_SESSION['ftw_bestelling'][2]].')

'; }elseif($_SESSION['ftw_bestelling'][0] == 'V'){ $Tekst .= 'VPS: '.$vps[$_SESSION['ftw_bestelling'][1]].'
OS: '.$_SESSION['ftw_bestelling'][2].'

'; }elseif($_SESSION['ftw_bestelling'][0] == 'E'){ $Tekst .= 'eyeOS: '.$vps[$_SESSION['ftw_bestelling'][1]].'

'; }elseif($_SESSION['ftw_bestelling'][0] == 'B'){ $Tekst .= 'Backup: '.$backup[$_SESSION['ftw_bestelling'][1]].'

'; } $Tekst .= ' Uw gegevens
Naam: '.$Naam.' '.$Achternaam.'
Geboortedatum: '.$Geboortedatum.'
Bedrijf: '.$Bedrijf.'
Btw: '.$Btw.'
Telefoon: '.str_replace('.', '', str_replace(' ', '', $Telefoon)).'
Fax: '.$Fax.'
Email: '.$Email.'
Adres: '.$Adres.'
Postcode: '.$Zip.'
Gemeente: '.$Gemeente.'
Land: '.$Land.'
Betaling: '.$Betaling.'

We houden u op de hoogte van uw bestelling.


Bedankt voor uw vertrouwen'; //mail klant mail($Email,'Bestelling .:. stream4you.nl', $Tekst, "From: " . $MAILL. "\nContent-Type: text/html; charset=iso-8859-1"); //mail admin site mail($MAILL, 'Bestelling COPY .:. stream4you.nl', '

Dit is een copie van de mail naar de klant ter bevestiging.

Referer:'.$_SESSION['referer'].'
Ip:'.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'

'.$Tekst, "From: " . $Email. "\nContent-Type: text/html; charset=iso-8859-1"); $Step = 4; }else{ $MsgWarn .= ' vul een geldige geboortedatum in'; } }else{ $MsgWarn .= ' vul een geldig emailadres in'; } }else{ $MsgWarn .= ' gelieve alles in te vullen'; } }elseif($Step == 2){ $Domein = addslashes($_POST['domein']); if(!empty($_POST['keuze'])) { if($_POST['keuze'] == 'webhostingID'){ if(is_numeric($_POST['webhosting']) && is_numeric($_POST['domeinnamen']) && !empty($_POST['domein'])){ if(!empty($_POST['gusername'])) $gusername = $_POST['gusername']; else $gusername = ''; $_SESSION['ftw_bestelling'] = array('H', addslashes($_POST['webhosting']), addslashes($_POST['domein']), addslashes($_POST['domeinnamen']), $gusername); $Step = 3; }else{ $err = 'err'; } }elseif($_POST['keuze'] == 'webdesignID'){ if(is_numeric($_POST['webdesign']) && is_numeric($_POST['domeinnamen']) && !empty($_POST['domein'])){ $_SESSION['ftw_bestelling'] = array('D', addslashes($_POST['webdesign']), addslashes($_POST['domein']), addslashes($_POST['domeinnamen'])); $Step = 3; }else{ $err = 'err'; } }elseif($_POST['keuze'] == 'gameserversID'){ if(is_numeric($_POST['gameservers']) && is_numeric($_POST['slots']) && !empty($_POST['pubpriv'])){ if(!empty($_POST['snaam'])) $SNaam = addslashes($_POST['snaam']); else $SNaam = ''; if(!empty($_POST['spass'])) $SPass = addslashes($_POST['spass']); else $SPass = ''; if(!empty($_POST['srcon'])) $SRcon = addslashes($_POST['srcon']); else $SRcon = ''; $_SESSION['ftw_bestelling'] = array('G', addslashes($_POST['gameservers']), addslashes($_POST['pubpriv']), addslashes($_POST['slots']), $SNaam, $SPass, $SRcon); $Step = 3; }else{ $err = 'err'; } }elseif($_POST['keuze'] == 'domeinnamenID'){ if(is_numeric($_POST['domeinnamen']) && !empty($_POST['domein'])){ $_SESSION['ftw_bestelling'] = array('N', addslashes($_POST['domein']), addslashes($_POST['domeinnamen'])); $Step = 3; }else{ $err = 'err'; } }elseif($_POST['keuze'] == 'VPSID'){ if(is_numeric($_POST['vps'])){ if (!empty($_POST['VPSos'])) $VPSos = addslashes($_POST['VPSos']); else $VPSos = ''; $_SESSION['ftw_bestelling'] = array('V', addslashes($_POST['vps']), $VPSos); $Step = 3; }else{ $err = 'err'; } }elseif($_POST['keuze'] == 'desktID'){ if(is_numeric($_POST['deskt'])){ $_SESSION['ftw_bestelling'] = array('E', addslashes($_POST['deskt'])); $Step = 3; }else{ $err = 'err'; } }elseif($_POST['keuze'] == 'backID'){ if(is_numeric($_POST['back'])){ $_SESSION['ftw_bestelling'] = array('B', addslashes($_POST['back'])); $Step = 3; }else{ $err = 'err'; } }else{ $err = 'err'; } if($_POST['keuze'] == 'domeinnamenID' || $_POST['keuze'] == 'webdesignID' || $_POST['keuze'] == 'webhostingID'){ if ($_POST['domeinnamen'] != array_search('Eigen domeinnaam', $Domeinnamen)){ $check = domaincheck(addslashes($_POST['domein']), str_replace('.', '', $Domeinnamen[$_POST['domeinnamen']])); if ( $check == '1' ){ $StatusDom = ' Deze domein is vrij en '.addslashes($_POST['domein']).'('.$Domeinnamen[$_POST['domeinnamen']].') zal op uw naam geregistreerd worden.
'; }elseif($check == '0'){ $StatusDom = ' Deze domein is bezet '.addslashes($_POST['domein']).'('.$Domeinnamen[$_POST['domeinnamen']].') zal op uw naam overgezet worden.(indien u eigenaar bent!)
'; }else{ $StatusDom = ' De domeinnaam kon niet gecontroleerd worden, probeer opnieuw, gebruik deze tool of ga verder.
'; } }else{ $StatusDom .= ' Deze domein '.addslashes($_POST['domein']).'('.$Domeinnamen[$_POST['domeinnamen']].') zal u zelf moeten beheren.
'; } } }else{ $err = 'err'; } if(isset($err)){ $MsgWarn .= ' gelieve alles correct in te vullen'; } }elseif($Step == 1){ if(!empty($_POST['akkoord'])){ $_SESSION['ftw_bestelling'] = array($type); $Step = 2; }else{ $MsgWarn .= ' gelieve akkoord te gaan met de overeenkomst'; } } } if($Step == 1){ ?>

Bestellen - stap 1 van 3

U moet deze voorwaarden accepteren voor het bestellen.Bestellen - stap 2 van 3

Stel hier uw pakket samen.
Type:


Prijs:
Bestellen - stap 3 van 3

Hier moet u uw persoonlijke gegevens ingeven, vul deze correct in.
Uw bestelling zal door één van onze medewerkers verwerkt worden

Btw:


Bedrijf:


Achternaam*:


Voornaam*:


Geboortedatum*:
(notatie: dd-mm-jjjj)

Telefoon*:
(notatie: 0000/00.00.00 of 000/00.00.00)

Fax:


Email*:


Adres*:


Post-code*:


Gemeente*:


Land*:


Betaling:


Bestellen - gedaan

Uw bestelling is goed ontvangen. Ter confirmatie krijgt u een email.
U zal spoedig een mailtje van ons krijgen met de nodige informatie.

Met vriendelijke groeten,

Bestellen - stap 0 van 4

Oeps vergeten uw pakket te kiezen